Sogneaften · 29/2 · Sejerslev

Torsdag 29. februar kl. 19.00 · Sognehuset, Sejerslev.
Bettina Pedersen fra SIND-Huset, Nykøbing Mors, fortæller om arbejdet med sindslidende. SIND-Huset er et tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende samt ensomme i Morsø Kommune.
SIND-Huset · Nykøbing Mors >