Sejerslev Kirke · Epitafier

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Epitafium over præsten Knud Olufsen Tisted, der døde i 1685. Billedet, der er malet på lærred, viser præsten og hans kone og datter.
Billedet knytter sig til en kalksten, der er indsat i en profileret træramme: »Hr. Knud Olufsøn Tisted, fordum sognepræst til Seirslev, Eirslev og Iørsby sogne og provst i Nørherred, død i Seirslev præstegård 5. juli 1685 i hans alders 56. år, samt hustru Karen Jørgens Datter Lund, død sammesteds … i hendes alders … år, endogså begge deres eneste og elskelige datter, Anne Marie Knudsdatter Sinderup, hr. Jens Ibsøns hustru, død i Seirslev præstegård 16. dec. 1685, i hendes alders 23. år.

På rammen står der: »For denne Begravelsissted indbemelte 4 Person. er beskiket er Gud til Ære gifven til Kirkens Nytte 40 Rdl.«