Ejerslev Kirkes historie

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Skib og kor er romanske. Våbenhuset bærer årstallet 1890, men menes at være ældre. Et våbenhus af bindingsværk er omtalt 1803. Tårnet er opført i 1936 af arkitekt Anders Krogfelt, Fjerritslev. Kirken har formentlig aldrig haft tårn før.
Korets nordvindue er det eneste bevarede romanske vindue. Koret har sikkert haft et rundbuet vindue mod øst, idet spor efter et sådan blev observeret i 1873. Tre vinduesoverliggere er registreret forskellige steder: en er indmuret i soklen, mens to er løse. Alle øvrige vinduer er nyere.
I 1721 blev kirken privatiseret ved salg til Ole Abild, Gudum. Den blev selvejende i 1914.
Klokken er støbt i 1899 af L. Andersen, Århus. Det er en omstøbning af en klokke fra 1400-tallet, der var støbt af P.L.P.