Jørsby Kirkes historie

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Jørsby kirke er den af to gotiske kirker på Mors. Den anden er Mollerup. Kirken minder også om Hørsted og Lodbjerg kirker i Thy. 

Kirken er opført i 1400-tallet. Våbenhuset dog i slutningen af 1700-tallet. Det er den eneste middelalderkirke på Mors.
Alle vinduer er ændrede undtaget vinduet i korets nordside, der har bevaret sin gotiske spidsbue.
Syddøren er endnu i brug, mens norddøren er tilmuret. Våbenhuset fra slutningen af 1700-tallet erstattede et ældre. Det lille vindue i våbenhusets østmur er fra 1861.
Kirken var privatejet fra 1721, da den sammen med Sejerslev kirke blev tilskødet Ole Abild, Gudum. Den blev selvejende 5. november 1914.
Klokken, der er ophængt i et lille klokkehus på vestgavlen, er fra 1400-tallet og dermed samtidig med kirkebygningen. Den har støbermærket P.L.P. I 1803 hang den i et klanghus, der senere blev udskiftet med en klokkestabel.