Sønder Dråby Kirke · døbefont

Fotos og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Døbefonten er senromansk og importeret fra Gotland. Den er udført af rød marmor. Kummen har rundbuede bægerblade. Se også døbefonten i Skt. Catharinæ kirke, Hjørring, med link til flere gotlandske døbefonte i Vendsyssel. Fadet er nyere.