Jørsby

Jørsby Kirke

Jørsby kirke er beliggende i Jørsby Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift – Morsø Kommune, Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat.

Den lille, lave Jørsby kirke er den eneste middelalderlige teglstenskirke paa Mors; den er bygget i 1400-tallet, men følger ikke skemaet for et gotisk kirkerum, idet den har korbue og smalt kor som en romansk kirke. I dag står kun nordsiden urørt med oprindeligt murværk af små røde og gule munkesten i munke-skifte. Kirken rummer to træskærerarbejder: Sct. Mikael og Dragen fra ca. 1250 og Maria med Jesusbarnet (1500). Alterbillede fra 1866 af Chr. Dalsgaard, Sorø. Jørsby Kirke har det eneste gotiske vindue, som er bevaret på Mors.

Jørsby Kirke
Strandvænget 41, Jørsby
7900 Nykøbing Mors

www.nordmors-pastorat.dk 
joersby.sogn@km.dk
www.sogn.dk/joersby/
> se blandt andet sogn.dk kalender med kommende gudstjenester og arrangementer

Ejerslev-Jørsby Sognes menighedsråd > · Ejerslev-Jørsby Sognes præst og medarbejdere >

Praktisk: 
Kort over Jørsby Kirkegård >
Vedtægter for Jørsby Kirkegård >
Takstblad 2024, Jørsby Kirkegård >

Læs mere om kirken herunder og under Historie og gallerier >
Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Historie >Skib >Kor og altertavle >
Døbefont >Prædikestol >Kirkeskib >

Maria med barnet >Mikael Dragedræber >