Sejerslev Kirke

Sejerslev Kirke er stor og velholdt; den består af romansk skib, kor og apsis, sat af granitkvadre, samt sengotisk tårn og våbenhus. Viet til Sct. Nicolaus. 
Sejerslev kirke er beliggende i Sejerslev Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift – Morsø Kommune. Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat.

Historie >Skib >Kor- og altertavle >
Prædikestol >Døbefont >Krucifiks >
Herskabsstole >Epitafier >Mandshoveder >

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen, Aalborg Stift.