Ejerslev Kirke

Ejerslev Kirke er en romansk kirke med tårn fra 1936. Kirken rummer et prægtigt, senromansk krucifiks fra omkring 1250. Alterbilledet fra 1903 forestiller Kristus, der viser sig for Maria Magdalene.
Ejerslev Kirke er beliggende i Ejerslev Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift. Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat. Morsø Kommune.

Historie >Skib >Kor og altertavle >
Døbefont >Prædikestol >Krucifiks >
Stole >Gammelt alterbillede >Kirkeskib >

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen, Aalborg Stift.