Jørsby Kirke · prædikestol

Foto og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Prædikestol fra omkring 1625. Arkaderne har riflede pilastre, listekapitæler og bueslag af skællagte skiver, der er trukket på en snor. Bueslaget har en roset i midten I bueslagshjørnerne er der blomster. På postamentfremspringene løvemasker. Fra gamle regnskaber ved man, at prædikestolen blev stafferet af Rasmus Jensen Thrane i 1710. Den nuværende staffering med tekst er dog af nyere dato.