Sønder Dråby Kirke

Sønder Dråby Kirke er en kullet landsbykirke bestående af romansk kor og skib. Prædikestolen er tidligt renæssancearbejde. Opsat 1590. Altertavle fra ca. 1640. Det oprindelige romanske alterbord er nedbrudt; alterpladen med helgengrav ligger som trædesten foran våbenhusdkøren. Kirken er naturskønt beliggende 150 meter fra Dråby Vig.
Sønder Dråby Kirke er beliggende i Sønder Dråby Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift. Morsø Kommune. Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat. 

Historie >Skib >Kor og altertavle >
Præsikestol >Døbefont >Kirkeskib >
Fattigblok >Præstetavler >Granit kirkelampe >

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen, Aalborg Stift.