Ejerslev Kirke · døbefont

Foto og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Ifølge M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte, 1941, side 183, er Ejerslevs døbefont en af de fineste på Mors:
»Øster Assels, Sejerslev, Ejerslev, Galtrup og Blidstrup (kirkers) fonte … hæver sig højt over det vanlige gennemsnit både ved deres gode håndværksmæssige udførelse og smukke dekoration. Uden al tvivl er de ikke alene udgået fra samme værksted, men også fra samme hånd, og den omstændighed, at de ikke som for eksempel thybofontene så at sige er kopier af hinanden, men trods alle berøringspunkter alligevel både varierede i opbygning og udsmykning, giver dem derfor en særlig interesse som et nyt eksempel på, at de gamle stenmester kunne have flere strenge på deres bue. Fælles er ganske vist fode, hvis Grundform er en højere eller lavere pyramidestub, der på Blidstrup og Galtrup er profileret, mens den på Ejerslev har smalle flade hjørnestave med et indristet cirkelornament på overkanten.«
Kummerne er derimod forskellige. Mundingsprofilet på Ejerslev-fonten minder om thybofontene. Rundbuefrisen har de ovenfor anførte fonte til fælles, men de er forskelligt udført. Fadet, der er af kobber, er af nyere dato.