Molerets Mænd

Moler som råstof har gennem generationer skabt arbejdspladser og velstand. Velstanden kom til udtryk i et stærkt lokalsamfund på Nordmors. Betydningen heraf skal ikke undervurderes. I 1903 blev der åbnet et molerbrud på forsøgsbasis. Der er samlet en lille gruppe gravminder, som beretter om molerets mænd. Andre gravsten står stadig på aktive gravpladser på Ejerslev Kirkegård. En mere uddybende historie om hele molerindustrien findes på Ejerslev Havn.

P. Kr. Steenstrup (Peder Christian Pedersen), 1862-1947. P. Kr. Steenstrup blev ansat som formand/driftsleder i 1910 i molergraven, senere kaldet “Engelskgraven”, fordi den rå moler blev sejlet til England. I 1921 tog han desuden initiativ til at bygge molerfabrik og flytte Frederiksholm teglværk herop. P. Kr. Steenstrup insisterede på, at hans efterkommere skulle lære engelsk.

Laurits Kristensen Toft (Laurits Kristensen), 1877-1965. Laurits Kristensen Toft var svigersøn til P. Kr. Steenstrup. Han var tømrer, og det var ham, som byggede Ejerslev Molerværk.

Alfred Vistisen, 1896-1961. Alfred Vistisen var maskinmester. Samtidig med at han passede arbejdet, havde han en bibeskæftigelse, hvor private folk kom og fik loddet deres vandkedler.

Chr. Ottesen Nielsen (Christen Ottesen Nielsen), 1882-1967. Christian Ottesen Nielsen var kedelpasser. Som bibeskæftigelse var han kasserer i kedelpassernes fagforening.

Ejnar M. Korsgaard (Ejnar Marinus Korsgaard), 1887-1971. Ejnar M. Korsgaard var arbejdsmand. Desuden var han skatte- opkræver og opkræver for sygekassen for sognerådet. Han var gift 2 gange og fik 14 børn.

Jens Kristian Toft, 1918-1990. Kristian Toft var arbejdsmand. Han boede med sin store familie på et lille husmandssted lige syd for Ejerslev Molerværk. Familien talte 13 børn.

Oskar Pedersen, 1912-1965. Oskar Pedersen, der tillige var graver ved Ejerslev Kirke, måtte lade livet i molergraven. Den 16. december 1965 omkom han, 53 år gammel, i forbindelse med et jordskred. Han efterlod sig hustru og 5 børn.

Jens Mikkelsen, 1906-1980. Jens Mikkelsen var brænder på molerfabrikken, og han havde savskærerkunstneriske evner. Som bibeskæftigelse skrev han sange for folk i lokalområdet.

Marinus Kjelstrup (Gerhard Marinus Kjelstrup), 1886-1961. Marinus Kjelstrup var fyrbøder på molerfabrikkens dampmaskine. Meget præcist lukkede han damp ud hver dag gennem maskinens fløjte kl. 7.00, 12.00 og 16.30. Det kunne høres langt omkring, og han styrede dermed “uret” på Nordmors.

Jens Stenstrup (Jens Christian Stenstrup), 1888-1958. Jens Stenstrup var lokomotivfører. Han var søn af P. Kr. Steenstrup. Hans kone Marie drev en lille købmandsforretning i Ejerslev med særlig vægt på servicering af molerets folk. Og i håb om udenlandske søfolks handel stod der over døren: “The Merchant”.

Ole Peter Pedersen, 1906-1984. Ole Peter Pedersen arbejdede i Engelskgraven. Af selskabet fik han et guldur for lang og tro tjeneste (25 år). Senere – i 1967 – blev han delvist invalideret ved en traktorulykke. Efterfølgende ernærede han sig som fiskehandler.

Niels P. Jensen (Niels Poulsen Jensen), 1884-1965. Niels P. Jensen arbejdede i Engelskgraven. Her var han heste- passer og kusk.

Aksel Ottesen (Aksel Ottesen Nielsen), 1907-1984. Aksel Ottesen arbejdede på fabrikken.

Erland Ottesen (Erland Ottesen Nielsen), 1915-1990. Erland Ottesen arbejdede på fabrikken. Han skar sten og arbejdede ved ovnen.

Niels Peter Pedersen, 1958-1984. Niels Peter Pedersen var ansat ved Skarrehage fra sidst i 70’erne til først i 80’erne. Han døde som ganske ung i maj 1984. Ved sin død var han ansat andetsteds. Han var den første af sin familie til i 5. generation at arbejde på Skarrehage.

Peder M. Pedersen Ibsen (Peter Marinus Petersen), 1898-1990. Peder M. Pedersen Ibsen arbejdede på fabrikken.

Valdemar Pedersen (Valdemar Christian Pedersen), 1905-1962. Valdemar Pedersen arbejdede på fabrikken, hvor han var overbrænder.

Knud Pedersen, 1933-2003. Knud Pedersen arbejdede som smed og var portner på fabrikken. Knud Pedersens kone hjalp til i kantinen og med tøjvask.

Jens Christoffersen (Jens Christian Christoffersen), 1912-1984. Jens Christoffersen arbejdede på fabrikken i tørreladen og som brænder. En dag Jens var udlånt til Engelskgraven, blev han ramt af et molerskred og blev begravet. Han var så “heldig”, at hans hoved ramte togskinnerne, og netop her var der et lufthul, som bevirkede, at han kunne trække vejret, indtil han blev gravet fri. Han kom på sygehuset et halvt år. Resten af sine dage levede han med et stort ar over det ene øje.

Peder Kristian Pedersen Ibsen (Peder Kristian Pedersen), 1917-1985. Peder Kristian Pedersen Ibsen var gravemester på den gamle gravko.

Niels Bendsen (Niels Kristian Vestervig Bendsen), 1918-1985. Niels Bendsen arbejdede i Engelskgraven og senere på Skarrehage.

Kristian Bendsen (Kristian Vestervig Bendsen), 1913-1982. Kristian Bendsen arbejdede på fabrikken ved ovnen.

Lars Haaning (Lars Kristian Haaning), 1925-1993. Lars Haaning arbejdede på Skarrehage ved strygemaskinen.

Jens Øer Toft (Jens Øer Jensen Toft), 1895-1977. Jens Øer Toft arbejdede i Engelskgraven.


Ejerslev, 2022
Poul Roesen