Jørsby Kirke · skib

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Korbuen er spidsbuet i gotisk stil. Den er muligvis udvidet i bredden, idet den mangler det slanke og opadstræbende, som præger de to sidealternicher.
Bænkene er af nyere dato.