Alsted Kirke · kor og altertavle

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Alterbordet er romansk. Bordpladen er dog fjernet og erstattet af en cementplade. Den oprindelige bordplade er indmuret i våbenhusets østmur. I koret står der endvidere en præstestol fra begyndelsen af 1600-tallet samt en nyere degnestol.
Altertavlen er fra 1902. Midt i står en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristus. På museet på Dueholm findes kirkens ældre altertavle fra o. 1600 med et nadvermotiv og Kristus og Moses.

Alterstagerne er fra o. 1625. De ligner dem i Hillerslev og Ejerslev.