Alsted sogns menighedsråd

Formand, sekretær, formand for valgbestyrelsen
Bodil Kærgaard Hansen
Sallingsundvej 31, Faarup
7900 Nykøbing Mors

Næstformand, bygningssagkyndig, medlem af valgbestyrelsen
Poul Møller Hansen
Enghaven 4, Skarum 
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2095 2780
poul.moller.hansen@altiboxmail.dk

Kasserer, kontaktperson, medlem af valgbestyrelsen
Elin Frostholm Knappe
Jantevej 5, Alsted
7900 Nykøbing Mors

Kirkeværge, medlem af valgbestyrelsen
Jonna Christensen
Enghaven 22, Skarum 
7900 Nykøbing Mors

Alice Visby
Enghaven 16, Skarum 
7900 Nykøbing Mors

Sognepræst (kirkebogsfører)
Peder Hald Jensen
Sejerslev præstegård
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing M
Telefon 9775 1022
phj@km.dk