Sejerslev Kirke · prædikestol

Foto og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Prædikestolen er fra o. 1640 og udført af Mester Niels i Selde, Salling. Storfelternes brede bueslag og kvartrunde pilastre viser påvirkning fra Aalborgværkstedet. Storfelterne adskilles af søjler, som er dobbelte på hjørnerne som f.eks. på karnapfremspringet. Søjlen ind mod væggen er dog erstattet af en herme, der minder om prædikestolen i Øster Jølby. En lignende herme findes også på altertavlen i Bjergby. Farverne og symbolerne i storfelterne stammer fra en istandsættelse i 1905.