Sønder Dråby Kirke · præstetavler

Fotos og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Præstetavlerne er ophængt i våbenhuset.