Ejerslev Kirke · stole

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Præstestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Stafferingen er dog ny.
Degnestolen er ny, men udført i gammel stil. Der er genanvendt enkelte gamle dele i ryggen.
Stol anbragt i koret.