Ejerslev Kirke · skib

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Bænkene er af nyere dato.
Orglet er anbragt i tårnrummet.
Kragstenene i korbuen er ens profileret. Begge har en dekoration, som måske skal være en drage. Den nordre (billedet) har endvidere to kryds.
Søndre kragsten