Alsted Kirke · bænke

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

I de fire østligste stolestader er der udskåret adelsvåben og årstallet 1566. Der er tale om kopier af de gamle stolestader, der nu findes på museet på Dueholm.