Ejerslev Kirke · kor og altertavle

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.