Alsted Kirke

Alsted Kirke er en lille kullet landsbykirke bestående af romansk kor og skib samt et våbenhus fra 1600-tallet. Kirken er ensomt beliggende i landskabet, kun 500 meter fra fjorden – med smuk udsigt mod Fur, Livø og Himmerland. Bortset fra en udvidelse af korbuen er kirken indvendigt blevet skånet for større ombygninger. Af ældre inventar er kun prædikestolen fra omkring 1625 tilbage, tillige med et par stolegavle med adelsvåben.
Alsted Kirke er beliggende i Jørsby Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift. Morsø Kommune. Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat. 

Historie >Skib >Kor og altertavle >
Prædikestol >Krucifiks >Døbefont >
Bænke >Kirkeskib >Gravsten >

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen, Aalborg Stift.