Jørsby Kirke

Den lille, lave Jørsby kirke er den eneste middelalderlige teglstenskirke paa Mors; den er bygget i 1400-tallet, men følger ikke skemaet for et gotisk kirkerum, idet den har korbue og smalt kor som en romansk kirke. I dag står kun nordsiden urørt med oprindeligt murværk af små røde og gule munkesten i munke-skifte. Kirken rummer to træskærerarbejder: Sct. Mikael og Dragen fra ca. 1250 og Maria med Jesusbarnet (1500). Alterbillede fra 1866 af Chr. Dalsgaard, Sorø. Jørsby Kirke har det eneste gotiske vindue, som er bevaret på Mors.
Jørsby kirke er beliggende i Jørsby Sogn, som hører under Morsø Provsti, Aalborg Stift – Morsø Kommune, Region Nordjylland. Pastorat: Nordmors Pastorat.

Historie >Skib >Kor og altertavle >
Døbefont >Prædikestol >Kirkeskib >
Maria med barnet >Mikael Dragedræber >

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen, Aalborg Stift.