Sønder Dråby Kirke · Prædikestol

Fotos og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Prædikestolen bærer årstallet 1586 og er opsat i 1590. Dermed er det den ældste prædikestol på Mors. Den består af smalfelter foroven og storfelter, men har aldrig haft smalfelter forneden. Storfelterne har bueslag med riflede pilastre og listekapitæler. I buehjørnerne er der englehoveder. I storfelterne er der adelsvåben og indskrifter. Hjørnefelterne har grønne akuntusblade på sort bund.