Ted Sorensen

Ted Sorensen var Præsident John F. Kennedys personlige rådgiver og taleskriver. Ted Sorensens familie stammede fra Mors. Farfaren, Jens Christian Sørensen, blev født i Ejerslev i 1866 og udvandrede til USA i 1880 sammen med sine forældre og søskende. Ted Sorensen besøgte Ejerslev Kirke i maj 2003, sammen med sin datter Juliet, for at se døbefonten, som hans farfar var døbt i.

Markering
Onsdag den 24. maj 2023 markerede Ejerslev Kirke 20-året for besøget ved at sætte fokus på Ted Sorensens betydning på den internationale politiske scene og for hans familiebånd til Mors, ikke mindst til Ejerslev. Desuden er det i juni 2023 60 år siden, at præsident John F. Kennedy holdt sin måske bedste tale – kaldet “Fredstalen” – til dimittenderne på American University. Denne tale var udarbejdet af Ted Sorensen.

Ved arrangementet fortalte Anders Agner, chefredaktør ved Kongressen.com om Ted Sorensens rolle i amerikansk politik under John F. Kennedy. Ted Sorensens enke, Gillian Sorensen, var tilstede – inviteret særskilt som dagens æresgæst. Gillian Sorensen er tidligere assisterende generalsekretær i FN for eksterne forbindelser og arbejder i dag med grupper og organisationer, der er engageret i fred, retfærdighed, udvikling, flygtninge og menneskerettigheder.

Anders Agner fortalte blandt andet om Ted Sorensens meget betydningsfulde rolle under den tretten dage lange Cuba-krise i oktober 1962. Cubakrisen bliver til stadighed nævnt i medierne under krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor Ruslands præsident Putin med mellemrum nævner mulighed for anvendelse af atomvåben i konflikten mellem de to lande.

Anders Agner besøgte Ted Sorensen i sommeren 2010, få måneder inden Ted Sorensen døde 31. oktober samme år.

På Ejerslev Kirkegård findes en informationstavle, som fortæller om Ted Sorensens betydning under Kennedy-æraen samt om hans familiebånd til Ejerslev. Uddybende information findes også herunder – sammen med hele slægtshistorien, forfattet af Kristian Møller (Silkeborg/Nordmors).


John F. Kennedy og Ted Sorensen · Foto: Robert Knudsen, White House / John F. Kennedy Library. 
Ted Sorensen på Ejerslev Kirkegård for at se døbefonten, hvori hans farfar blev døbt. På Mors udbrød Ted Sorensen: “Hvordan i alverden kan nogen finde på og forlade dette vidunderlige sted på jorden.”
Fotos: Cuny School of Law, WNYC a.o.

Ted Sorensen var politisk rådgiver og taleskriver for John F. Kennedy
Døbt: Theodore Chaikin Sorensen
Født 8. maj 1928 i Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA.
Død 31. oktober 2010 (82 år) i New York, New York County (Manhattan), USA.

Ted Sorensens farfar: Jens Christian Sorensen. Født: 9. april 1866 i Ejerslev og døbt i Ejerslev Kirke. Jens Christian emigrerede til USA som 14-årig med sine forældre Søren “Post” Pedersen og sin mor Mette Marie Sørensdatter Pedersen og sine søskende Kirstine, Niels, Søren og Anton. Familien ankom den 28. maj 1880 til New York havn med dampskibet s.s. Habsburg.

Den 24-årige jurist Ted Sorensen blev i 1953 ansat af den senere præsident John F. Kennedy som politisk rådgiver og taleskriver.

Efter at Kennedy i 1956 forgæves havde forsøgt at blive valgt til vicepræsident på partikonventet besluttede han sig for at gå på talerstolen og opfordrede tilhørerne til at bakke op om præsidentkandidaten Adlai Stevenson for om muligt at vinde præsidentvalget over den siddende præsident Eisenhower. Dette partikonvent blev som det første i historien dækket af TV, hvilket bevirkede, at TV-seere over hele USA fik øjnene op for Kennedys ubestridte talegaver. Dette medførte efterfølgende, at Kennedy fik et hav af invitationer især fra demokratiske partiforeninger til at komme at holde tale. For at kunne magte at tage på denne turné til de enkelte amerikanske stater inviterede Kennedy sin politiske medarbejder Ted Sorensen med. Typisk forløb det således, at mens Kennedy stod på talerstolen sad Ted Sorensen og skrev på Kennedys næste tale.

Kennedy og Ted Sorensen havde på deres lange turné rundt i hele USA mødt det demokratiske partis græsrødder, hvilket sikkert var en væsentlig årsag til, at Kennedy vandt præsidentvalget i 1960 med Lyndon B. Johnson som vicepræsident.

Efter at Kennedy havde vundet præsidentvalget i 1960, bad han Ted Sorensen om at danne den nye administration. Hermed ville Ted Sorensen komme til at bestride det 3. vigtigste embede i Det Hvide Hus. Ted Sorensen forfattede Kennedys indsættelsestale, som blev holdt i januar 1961. 

I talen indgik blandt andet følgende velkendte passus: “ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”.

Ted Sorensen spillede en yderst vigtig rolle i de 13 dage i oktober 1962, som Cuba-krisen varede. Kennedy kunne ikke acceptere, at Sovjetunionen netop havde installeret en række raketanlæg til fremførsel af mellemdistanceraketter på Cuba. Kennedy bad sin bror justitsminister Robert Kennedy og Ted Sorensen om at komme med udkast til et brev til den sovjetiske leder Khrustsjov med krav om øjeblikkeligt at fjerne raketanlæggene på Cuba. Kennedy bad Ted Sorensen om at udforme en tale, som blev udsendt i fjernsynet mandag 22. oktober 1962. Fredag aften i samme uge kom svaret fra Khrustjov, hvor han lovede at fjerne raketterne fra Cuba, mod at USA også fjernede sine raketter fra Tyrkiet og undlod at angribe Cuba, hvilket Kennedy accepterede.

Den 10. juni 1963 holdt Kennedy på American University i Washington D.C. sin nok bedste tale. Talen, som selvfølgelig var skrevet af Ted Sorensen, kaldes normalt fredstalen og var et signal til omverdenen om, at USA ønskede fred i verden. Ted Sorensen var pacifist og havde været militærnægter. Efter Ted Sorensens mening var fredstalen Kennedys bedste tale.

16 dage senere holdt Kennedy en mere kendt tale i Berlin. Denne tale indeholdt den velkendte passus: “Ich bin ein Berliner”. Formuleringen var Kennedys egen tilføjelse skrevet til med blyant og skal efter sigende være inspireret af Cæsar, som sagde følgende: “Jeg er borger af Rom” (Civis Romanus sum).

Den sidste tale, som Ted Sorensen skrev for Kennedy, skulle Kennedy have holdt i Dallas den 22. november 1963, men inden da blev Kennedy myrdet.


Historie / slægt

1) Ted Sorensen (døbt: Theodore Chaikin Sorensen) Født: 8. maj 1928 i Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA (82 år) Død: 31. oktober 2010 i New York, New York County (Manhattan), USA.
Ted Sorensen dimitterede som jurist fra University of Nebraska i 1951. Da Ted Sorensen ankom til Washington D. C. fra fødebyen Lincoln i Nebraska, havde han aldrig før kørt i taxi, sat sin fod i en bar, skrevet en check eller ejet en bil – ifølge hans egne oplysninger.

Den senere præsident John F. Kennedy blev valgt til senator i 1952 kun 35 år gammel. Kennedy var blevet anbefalet at ansætte den 25-årige Ted Sorensen som sin personlige assistent, hvilket Ted Sorensen så blev i 1953. I 1956 forsøgte Kennedy uden held at blive valgt til vicepræsident på det demokratiske partikonvent, men måtte se sig besejret af senator Estes Kefauver fra Tennessee. Det endte så med, at Kennedy på talerstolen på dette partikonvent opfordrede forsamlingen til at bakke op om den demokratiske præsidentkandidat Adlai Stevenson og vicepræsidentkandidaten Estes Kefauver, som til præsidentvalg skulle op mod den siddende præsident Dwight D. Eisenhower og vicepræsidenten Richard Nixon. Dette partikonvent blev som det første i historien dækket af TV. Dette bevirkede så, at TV-seere over hele USA fik øjnene op for Kennedys ubestridte talegaver, hvilket så igen medførte, at Kennedy modtog et hav af invitationer fra stort set hele USA til at komme at holde tale. Disse invitationer kom ikke mindst fra lokale demokratiske partiforeninger. For at kunne magte at tage på denne turné til de enkelte amerikanske stater havde Kennedy inviteret Ted Sorensen med. Ted Sorensen var nu blevet personlig rådgiver og taleskriver for Kennedy. Rent faktisk var det kun Kennedy og Ted Sorensen, som var på denne lange rundtur. Typisk forløb det således, at mens Kennedy stod på talerstolen, sad Ted Sorensen i baggrunden og skrev på Kennedys næste tale. Ted Sorensen skulle også tage sig af de praktiske ting på denne turné, såsom at bestille tog- og flybilletter og booke hotelværelser undervejs. Kennedy benævnte Ted Sorensen som sin intellektuelle blodbank. Op til præsidentvalget i 1960 meldte Kennedy sig som præsidentkandidat. Den anden kandidat, Lyndon B. Johnson, indså, at han nok ikke kunne vinde nomineringen mod Kennedy og valgte derfor at melde sig som vicepræsidentkandidat. Lyndon B. Johnson kendte de demokratiske partispidser rundt om i USA, men Kennedy og Ted Sorensen var kommet til at kende det demokratiske partis græsrødder på deres lange rundtur op til præsidentvalget. I november 1960 blev John F. Kennedy valgt til præsident for USA med Lyndon B. Johnson som vicepræsident. Umiddelbart efter at Kennedy var blevet valgt til præsident, indkaldte han til pressemøde, hvor han blandt andet oplyste, at Lyndon B. Johnson var valgt til vicepræsident, og at han havde bedt Ted Sorensen om at hjælpe til med at sammensætte den nye administration. Det vil med andre ord sige, at Ted Sorensen nu var den 3. vigtigste person i Det Hvide Hus. En meget betroet stilling til en mand, som ved mange lejligheder havde pointeret, at hans familie oprindelig kom fra et sted i Danmark, hvorfra janteloven udsprang. Ved sin tiltræden som præsident i januar 1961 holdt Kennedy sin indsættelsestale, som naturligvis var forfattet af Ted Sorensen. Oprindeligt var planen, at indsættelsestalen kun skulle omhandle udenrigspolitik, men i den sidste ende kom der rettelser til, så indsættelsestalen også kom til at indeholde nogle indenrigspolitiske forhold. I denne indsættelsestale sagde Kennedy blandt andet de velkendte ord: ”ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”
Cubakrisen er en betegnelse for de 13 dage i oktober 1962, hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben om nødvendigt. Som følge af, at USA havde opstillet atombevæbnede missiler i Tyrkiet og Italien, påbegyndte Sovjetunionen opstillingen på Cuba af en række raketanlæg til fremførsel af mellemdistanceraketter. Den 16. oktober 1962 identificerede amerikanerne disse raketanlæg på Cuba. I denne højspændte situation, hvor verden stod på randen af en atomkrig, bad Kennedy sin bror, justitsminister Robert Kennedy, og Ted Sorensen om sammen at komme med udkast til et brev til den sovjetiske leder Khrustjov med krav om øjeblikkeligt at fjerne raketanlæggene på Cuba. Kennedy bad Ted Sorensen om at udforme en tale, som blev udsendt i fjernsynet mandag den 22. oktober 1962. I denne tale annoncerede Kennedy beslutningen om at etablere en blokade mod Cuba. Fredag aften i samme uge kom et brev fra Khrustsjov, hvor han lovede at fjerne raketterne fra Cuba, mod at USA på sin side lovede ikke at angribe Cuba samt at trække sine raketter tilbage fra Tyrkiet. Hermed var den højspændte situation mellem USA og Sovjetunionen løst. Ifølge mange, og ikke mindst Ted Sorensen selv, holdt Kennedy sin bedste tale, som selvfølgelig var udformet af Ted Sorensen på American University i Washington DC 10. juni 1963. Det var en dimissionstale til dimittenderne fra universitetet. Talen bliver normalt omtalt som fredstalen og var et signal til omverden om, at USA ønskede fred i verden. Dette signal om fred passede godt ind i Ted Sorensens egen opfattelse, idet han var overbevist pacifist; og han havde som ung været militærnægter. En mere kendt tale blev holdt af Kennedy 16 dage senere i Berlin. Denne tale, som selvfølgelig også var skrevet af Ted Sorensen, indeholdt den kendte passus ”Ich bin ein Berliner”. Denne passus havde Ted Sørensen ikke selv stået fadder til. Han har senere oplyst, at det var tilføjet med blyant i manuskriptet af Kennedy selv. Kennedy var meget historieinteresseret. Han interesserede sig meget for de gamle grækere og de gamle romere. Kennedys inspiration til ”Ich bin ein Berliner” skal efter sigende findes hos Cæsar, som kom med følgende passus: ”Jeg er borger af Rom” (Civis Romanus sum). Den sidste tale, som Ted Sorensen skrev for Kennedy, skulle Kennedy have holdt i Dallas den 22. november 1963, men inden da blev Kennedy myrdet. Ted Sorensen var ikke med Kennedy i Dallas. Kennedy havde ønsket, at han blev tilbage i Washington D.C. for at tage sig af nogle udenrigspolitiske forhold. Ted Sorensen var medforfatter på Kennedys bog ””Profiles in Courage” (”Mænd af mod”), som indbragte Kennedy Pulitzer prisen.

Slægten

2) Ted Sorensens far: Christian Abraham Sorensen. Født: 24. marts 1890 i Harrisburg, Banner County, Nebraska, USA Død: 25. august 1959 i Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA (69 år). Begravet: Lincoln. Lancaster Country, Nebraska, USA. Christian Abraham Sorensen dimitterede som jurist fra University of Nebraska i 1913. Fra 1929 til 1933 arbejdede Christian Abraham Sorensen som statsadvokat (republikaner) i staten Nebraska. Fra 1915 til 1940 var Christian Abraham Sorensen aktiv i politik i Nebraska.


3) Ted Sorensens mor: Annis Chaikin Sorensen Født: 19. oktober 1888. Død: 22. juni 1970 i Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA (81 år). Begravet: Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA.

4) Christian Abraham Sorensens far: Jens Christian Sorensen. Født: 9. april 1866 i Ejerslev. Død: 16. maj 1933 i Dannebrog, Howard County, Nebraska, USA (67 år). Begravet: Loup Fork Cemetery i Boelus, Howard County, Nebraska, USA. Jens Christian blev også kaldt J. C. eller James. Jens Christian emigrerede til USA som 14 årig sammen med sine forældre, Søren ”Post” Pedersen (se nr. 8), sin mor Mette Marie Sørensdatter Pedersen (se nr. 9) og sine søskende Kirstine, Niels, Søren og Anton. Familien ankom den 28. maj 1880 til New York havn med dampskibet s.s. Habsburg. I 1889 arbejde Jens Christians kommende kone Anne Madsdatter (Ane Madsen Sorensen) i køkkenet og som syerske i et pensionat for jernbanearbejderne i Wyoming. Her mødte hun sin kommende mand Jens Christian Sorensen. Parret blev gift den 31. august 1889 i Cheyenne i Wyoming. Parret flyttede senere til Nebraska, hvor de slog sig ned i et såkaldt dogout/sod house, som mildt sagt var en meget spartansk beboelse. Senere flyttede parret til Loup City og endelig til området omkring Boelus og Dannebrog i Nebraska. Jens Christian og Anne fik sammen 13 børn, hvoraf de 10 oplevede voksenalderen.


5) Christian Abraham Sorensens mor: Anne Madsdatter (Ane Madsen Sorensen). Født: 20. april 1869 i Harring sogn, Hassing Herred, Thisted Amt. Død: 29. oktober 1949 i Dannebrog, Howard County, Nebraska, USA (80 år). Begravet: Loup Fork Cemetery i Boelus, Howard County, Nebraska, USA. Anne Madsdatter var datter af Mads Jensen Hummelshøj (se nr. 10) og Johanne Marie Larsdatter (se nr. 11). Efter at hendes far Mads Jensen Hummelshøj døde i 1874, blev hendes mor gift med Johannes Christensen i 1878. Hendes mor døde imidlertid senere samme år. I 1888 emigrerede hendes stedfar Johannes Christensen til USA sammen med Mads og Johanne Maries børn Anne, Maren og Jens Nicolai. De sejlede over Atlanterhavet med dampskibet s.s. Hekla og ankom til New York havn den 1. juni 1888.


8) Jens Christian Sørensens far: Søren ”Post” Pedersen Født: 20. juli 1835 i Sundby, Mors. Død: 29. november 1916 i Boelus, Howard County, Nebraska, USA (81 år). Begravet: Loup Fork Cemetery i Boelus, Howard County, Nebraska, USA. Søren Pedersens tilnavn ”Post” stammer sikkert fra, at han en gang har været ansat inden for postvæsenet. I Ejerslev var Søren i tjeneste hos gårdmand Poul Bisgaard, som senere var forlover ved Mette Marie Sørensdatter (se nr. 9) og Sørens bryllup den 18. august 1860 i Ejerslev kirke. Parret mistede deres første fire børn. De blev alle fire begravet på Ejerslev kirkegård. Det var følgende børn: 1. Jens Christian Sørensen er født 14. september 1860. I kirkebogen er faderen betegnet som insidder, hvilket er betegnelsen for en person, som sidder til leje. Jens Christian dør den 9. december 1864. Han blev knap 3½ år gammel. I kirkebogen er noteret, at Jens Christian døde af strubehoste. 2. Niels Peter Sørensen er født 6. marts 1862. Faderen er insidder i Ejerslev. Niels Peter dør den 27. marts 1870. Han blev 8 år. Han blev begravet den 1. april 1870 sammen med sin lillesøster Ane Cathrine Sørensen. I kirkebogen er noteret, at både Niels Peter og Ane Cathrine døde af skarlagensfeber og halssyge. 3. Anton Wilhelm Sørensen er født 6. december 1863. Faderen er gårdmand i Ejerslev. Anton dør 6 uger gammel den 17. januar 1864. I kirkebogen er noteret, at Anton Wilhelm døde af unavngiven sygdom. 4. Ane Cathrine Sørensen er født den 17. juni 1865. Faderen er gårdmand i Ejerslev. Ane Cathrine dør 5½ år gammel den 19. marts 1870 og blev begravet den 1. april 1870 på Ejerslev kirkegård sammen med sin storebror Niels Peter. Søren og Mette Marie fik yderligere 5 børn, som alle udvandrede sammen med forældrene til USA. Det var følgende børn:
5. Jens Christian Sørensen er født den 9. april 1866 i Ejerslev. Faderen er husmand i Ejerslev. Jens Christian blev hjemmedøbt den 15. april 1866 og publiceret i Ejerslev Kirke den 5. august 1866. Jens Christian blev konfirmeret den 4. april 1880 i Galtrup Kirke. I kirkebogen er noteret, at faderen Søren Pedersen er husmand i Tøving. Jens Christian Sørensen er Ted Sorensens farfar.
6. Kirstine Sørensen er født den 16. april 1869 i Ejerslev og døbt i Ejerslev kirke den 7. november 1869. I kirkebogen er noteret, at faderen er husmand i Ejerslev.
7. Niels Peter Sørensen er født den 19. november 1871 i Ejerslev og døbt i Ejerslev kirke den 26. november 1871.
8. Søren Laurits Sørensen er født den 29. juli 1873 i ”Kvalstedgård”, Sindbjerg Hede. Døbt den 5. oktober 1873 i Redsted kirke.
9. Anton Carl Sørensen er født den 30. januar i ”Kvalstedgård”. Hjemmedøbt på ”Kvalstedgård” den 24. april 1876. Publiceret i Galtrup kirke den 9. juli 1876. I kirkebogen er noteret, at faderen er gårdmand Søren Pedersen af Sindbjerg, Redsted (nu Tøving).

I juli måned 1862 køber Søren Pedersen matrikel nr. 21b i Ejerslev af Peder Chr. Pedersen. Matriklen er slettet i dag, så lokationen er uvis. I juni 1873 mageskifter Søren Pedersen sin ejendom på matrikel 21b i Ejerslev samt matrikel 10e til Christen Madsen Boll. Søren Pedersen overtager i stedet for ”Kvalstedgård”, som lå på den nuværende adresse Næssundvej 221, Redsted. I juli 1876 sælger Søren og Mette Marie ”Kvalstedgård” for at flytte til Tøving. I Tøving driver de et husmandsbrug, som ejer eller lejer indtil familien emigrerer til USA. I folketællingen 1880 står Søren opført som husfader i Tøving. Det vides ikke, hvor familien boede i Tøving. I 1880 emigrerede Søren og Mette Marie til USA sammen med deres børn Jens Christian (se nr. 4), Kirstine, Niels, Søren og Anton. Familien afrejste fra København med dampskibet s.s. Habsburg ejet af rederiet Norddeutscher Lloyd fredag den 23. april 1880 med ankomst til Bremen dagen efter. Søndag den 25. april er der afgang fra Bremen mod New York, hvortil de ankommer den 7. maj 1880.

9) Jens Christian Sørensens mor: Mette Marie Sørensdatter Pedersen Født: 31. oktober 1837 i Ejerslev, hjemmedøbt den 8. november og fremvist i Ejerslev kirke den 25. december 1837. Død: 20. september 1904 i Boelus, Howard County, Nebraska, USA (66 år) Begravet: Loup Fork Cemetery i Boelus, Howard County, Nebraska, USA Ved Søren og Mette Maries bryllup i Ejerslev kirke den 18. august 1860 var den ene af de to forlovere Mette Maries far skolelærer og kirkesanger Søren Christian Svenningsen Sønder (se nr. 18) og gårdmand Poul Bisgaard begge bosiddende i Ejerslev. Efter ankomsten til USA i 1880 slog Søren og Mette Marie sig ned i nærheden af Boelus, hvor de boede resten af livet. 10) Anne Madsdatters far : Mads Jensen Hummelshøj Født: 6. februar 1825 i Stagstrup sogn, Hassing Herred, Thisted Amt Død: 28. april 1874 i Harring sogn, Hassing Herred, Thisted Amt 11) Anne Madsdatters mor : Johanne Marie Larsdatter Hummelshøj Født: 1830 Død: 1878 Efter at hendes mand Mads Jensen Hummelshøj døde i 1874 blev hun gift med Johannes Christensen i 1878. Johanne Marie døde imidlertid senere samme år. I 1888 emigrerede Johannes Christensen til USA sammen med Mads og Johanne Maries børn Anne, Maren og Jens Nicolai. 

16) Søren ”Post” Pedersens far: Peder Sørensen Født: 1807 i Gullerup (formodentlig). Død: Hvornår vides ikke med sikkerhed. Hvad Peders forældre hed er noget usikkert. Søren arbejdede som karl hos gårdmand Christen Bouberg i Faartoft.
17) Søren ”Post” Pedersens mor: Ane Margrethe Nielsdatter. Født: 1808 i Sennels. Konfirmeret: 1823 i Sennels. Død: 1. april 1864 i Jørsby. Efter sin konfirmation kom Ane i tjeneste hos Jens Gade i Skinnerup, Hundborg Herred, Thisted Amt. Her var Ane i 2 år, hvorefter hun kom i tjeneste hos Peder Andersen Frøkjær, som var sognefoged i Sennels og boede i Malle, Sennels sogn. Her var Ane i omtrent 1 år, hvorefter hun kom i tjeneste hos Chr. Nørgaard i Sejerslev, Nørre Herred, Thisted Amt. Tjenesteforholdet varede kun i nogle måneder, da Ane var blevet gravid; hun flyttede derfor hjem til sin mor Kirsten Mikkelsdatter (se nr. 34), hvor hun fødte barnet Søren (se nr. 8). Hun blev hos moderen i omtrent 2 år. Herefter blev hun sendt til Straffeanstalten i Odense, hvor hun var i 1 år, men fik fra Straffeanstalten et vidnesbyrd om et sædeligt og flittigt forhold. Grunden til, at Ane blev anbragt i Straffeanstalten i Odense, skyldtes ”formedelst Leiermål i forbuden Led”, hvilket fremgår af tilgangslisten i Sundby Sogn, hvortil hun ankom 12. april 1834. Thisted Amthuus skriver den 3. februar 1836 til By- og Herredsfogden på Mors blandt andet følgende om Ane Margrethe Nielsdatter, at hun har ”formedelst bedreven blodskam med sin Stedfader, ved Kongelig allernådigste Resolution er forbuden at opholde sig i Sennels Sogn”. Dette skriver Thisted Amthuus til By- og Herredsfogden i Nykøbing Mors. I brevet tilføjes endvidere: ”iøvrigt bør denne friske og arbeidsføre Qvinde ved sit eget Arbeide fortiene sit Livs Ophold uden videre Byrde for Sennels Sogn”.
Efter sit ophold på Straffeanstalten i Odense tjente Ane på forskellige gårde i Thy og på Mors. Tjenesteforholdene blev dog jævnligt afbrudte i forbindelse med, at Ane blev gravid. Ane Margrethe blev senere gift med Chr. Andersen i Jørsby. De blev bosat i fattighuset, hvor hendes uægte søn Søren Pedersen (se nr. 8) voksede op. Fattighuset lå sandsynligvis der, hvor huset Strandvænget 73 ligger i dag.
18) Mette Marie Sørensdatter Pedersens far: Søren Christian Svenningsen Sønder Født: 1793 i Fleskum herred, Aalborg Amt. Død: 18. juli 1875 i Redsted Søren Christian Svenningsen Sønder var skolelærer og kirkesanger i Ejerslev. Søren Christian og Ane Jensdatter (se nr. 19) blev gift 14. marts 1817 i Ejerslev kirke. De seneste år, inden Søren og Mette Marie købte ”Kvalstedgård”, boede hendes forældre Søren Sønder og Ane Jensdatter på aftægt hos dem i Ejerslev. Efter at Søren og Mette Marie havde købt ”Kvalstedgård”, boede Søren Sønder på aftægt hos dem indtil sin død på ”Kvalstedgård” den 18. juli 1875. Søren Sønder ligger begravet på Redsted kirkegård.

19) Mette Marie Sørensdatter Pedersens mor: Ane Jensdatter: Født: 1794 i Stagstrup, Thy Død: 11. august 1870 i Ejerslev
34). Ane Margrethe Nielsdatters mor: Kirsten Mikkelsdatter.
36) Søren Christian Svenningsen Sønders far: Svenning Sørensen Sønder Holmen. Født: 24. juli 1757 i Bjergby. Død: 4. juli 1809 i Nykøbing Mors.

72) Svenning Sørensen Sønder Holmens far: Søren Pedersen Gullerup. Født: 1726 i Bjergby. Død: 1800 i Bjergby. Søren Pedersen Gullerups første kone hed Bodil Cathrine Nielsdatter (se nr. 73). Søren var gift 3 gange i alt.
73) Svenning Sørensen Sønder Holmens mor: Bodil Cathrine Nielsdatter. Født: ca. 1726. Død: ca. 1725.
144) Søren Pedersen Gullerups far: Peder Christensen, gårdmand Gullerupgård. Født: 1652 Bjergby. Død: 1741 Bjergby, Gullerupgård. Gift i Bjergby kirke med Anne Christensdatter 1683 (Født: 1633, Død: 1. juli 1715). Gift i Bjergby kirke med Ane Sørensdatter 1715.
145) Søren Pedersen Gullerups mor: Ane Sørensdatter Født: 1689 Bjergby, Gullerup Død: 1782, Bjergby, Gullerup.
146) Bodil Cathrine Nielsdatters far: Niels Christensen Hald, smed i Hørsted, Thy.
147). Bodil Cathrine Nielsdatters mor: Dorthe Christensdatter, Hørsted, Thy.