Sønder Dråby Kirkes historie

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Skib og kor er romansk.
Våbenhuset er tegnet af arkitekt Hother Paludan og opført i 1923. Det afløste et ældre.
Murene er kraftigt omsat, og der er ikke bevaret nogle oprindelige vinduer.
Portalen fra syddøren anvendes som kirkegårdsportal.
Klokken hænger i en fritstående klokkestabel tegnet af arkitekt Jens Foged i 1935. Tidligere hang den i en tømret klokkestabel op ad vestgavlen. I 1803 omtales et klanghus, der ikke findes mere. Klokken bærer indskriften: »Støbt af B.S. Løw i Kiöbenhavn 1867 Gud til Ære og Kirken til Pryd«.
Den 9. maj 1699 kom kirken i privateje. Den blev selvejende 1. juli 1916.