Ejerslev Kirke · krucifiks

Foto og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Kirkens tidligere korbuekrucifix er nu ophængt på skibets nordvæg. Kristusfiguren er senromansk. Den fremstiller Kristus som den sejrende konge (kongekronen). Korset er derimod i gotisk stil. Det er en kopi, der er lavet i 1905 ud fra den velbevarede vandrette planke.