Sejerslev Kirkes historie

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Kirken består af romansk skib, kor og apsis samt sengotisk tårn og våbenhus. Apsis er blevet omsat. Ved den lejlighed blev østvinduet flyttet, så det kom til at sidde midt for.
Korets vindue mod nord er oprindeligt. Det samme gælder et enkelt vindue i skibets nordside. Der er i alt 8 vinduesoverliggere indmuret eller opstillet forskellige steder.
Våbenhuset er fra senmiddelalderen.
Tårnet er sengotisk. Det er opført af en betydelig andel romanske granitkvadre. Kun den øverste del af tårnet er opført af munkesten. Der er flere granitkvadre, end der har været i skibets vestgavl. Derfor antages det, at de mange kvadre må stamme fra et romansk tårn. Måske har der været en vestportal i det nu ikke længere eksisterende romanske tårn, idet der er fundet en søjlestump foruden en håndfuld hjørnesokkelkvadre, der er blevet tilovers og indmuret andre steder.
Tårnet blev ommuret i 1746. Det blev gjort lavere. Trægavlene blev udskiftet med murede gavle, og der blev lagt tegl på taget.
Klokken er fra 1685 og bærer indskriften: »Anno 1685 gosch mich Borchart Gelgiesser. Verbum Domini manet in æternum.« (Bochart Gelgiesser støbte mig. Herrens Ord bliver i evighed.) Der er tre medaljoner: en ridder, der knæler foran et krucifix; en pelikan, der fodrer sine unger med sit eget blod; og en ørn.
Efter reformationen blev kirken statseje. I 1721 blev den solgt til Ole Abild i Gudum og var privatejet frem til den 5. november 1914, da den overgik til selveje.
Klokken er fra 1685 og bærer indskriften: »Anno 1685 gosch mich Borchart Gelgiesser. Verbum Domini manet in æternum.« (Bochart Gelgiesser støbte mig. Herrens Ord bliver i evighed.) Der er tre medaljoner: en ridder, der knæler foran et krucifix; en pelikan, der fodrer sine unger med sit eget blod; og en ørn. Se Youtube: “Sejerslev Kirke ringer til gudstjeneste”