Jørsby Kirke · kor og altertavle

Foto og tekst er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Alterbordet er overpudset, så det vides ikke, hvilket materiale, det er opført af. Et rødt klæde til alterets forhæng blev anskaffet i 1686. Det nuværende forhæng er dog af nyere dato. Alterbilledet er malet af Chr. Dalsgaard, Sorø, 1866. Motivet er Kristus og et lille barn. Rammen er samtidig med billedet. Alterstagerne er af malm fra omkring 1625.