Kirke- og sogneblad

Nordmors Pastorats Kirke- og sogneblad udgives 4 gange om året af Alsted, Ejerslev, Jørsby, Sejerslev, og Sønder Dråby sogne. Bladet indeholder kalender, gudstjenester, info om aktiviteter, artikler, praktisk info, telefonliste mm. nr. 2 · 2024 >


Tidligere numre af Kirke- og sognebladet

1 · 2024 >

1 · 2023 >
2 · 2023
>
3 · 2023 >
4 · 2023 >

Tidligere Kirke- og sogneblade kan hentes via Nordmors.dk >