Sejerslev sogns menighedsråd

Formand, formand for valgbestyrelsen
Henning Bang Nielsen
Søgårdsvej 20, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2125 4838 
ins5185@vikingdanmark.dk

Næstformand, kontaktperson, medlem af valgbestyrelsen
Birgit Bech Nielsen
Skranderupvej 42, Sejerslev
7900 Nykøbing M

Kirkeværge, Kasserer
Jens Peter Holm
Nørre Smedievej 7, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors

Byggesagkyndig
Martin Nielsen Vester
Søgårdsvej 28, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors

Thomas Spanggaard Pedersen
Skranderupvej 60, Sejerslev
7900 Nykøbing M

Sognepræst (kirkebogsfører)
Peder Hald Jensen
Sejerslev præstegård
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing M
Telefon 9775 1022
phj@km.dk