Ejerslev-Jørsby sognes menighedsråd

Formand, medlem af valgbestyrelsen 
Ove Bisgaard
Hulhøjen 31B, Ejerslev
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2346 2468 
ovebisgaard@mail.dk

Næstformand
Anders Christensen Dybdahl
Lyngen 7, Ejerslev
7900 Nykøbing Mors

Kirkeværge
Anine Toft
Ejerslevvej 57, Ejerslev
7900 Nykøbing Mors 

Kasserer, medlem af valgbestyrelsen 
Karin Andersen
Standvænget 62, Jørsby
7900 Nykøbing Mors

Kontaktperson
Marie Nørgaard
Lyngen 7, Ejerslev
7900 Nykøbing Mors

Bente Irene Pedersen
Ejerslevvej 54, Ejerslev
7900 Nykøbing M

Sognepræst (kirkebogsfører)
Peder Hald Jensen
Sejerslev præstegård
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing M
Telefon 9775 1022
phj@km.dk