Alsted Kirke · gravsten

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Middelalderlig gravsten indmuret i våbenhusets vestvæg. Motivet er et stavkors. Over korset ses navnet Fiino, der er en latiniseret form for mandsnavnet Finn. Teksten er vendt på hovedet.
Det øverste af stenen.