Sønder Dråby Kirke · kor og altertavle

Fotos og tekster er venligst stillet til rådighed af Niels Clemmensen og Aalborg Stift.

Alterbordet er af træ og beklædt med et panel af nyere dato. Den oprindelige alterbordsplade ligger som trædesten foran våbenhusdøren.
Altertavlen er fra o. 1640 og menes at være udført af Niels Snedker i Selde. Fire søjler med glatte skafter og prydbælter inddeler storstykket i tre. Topstykket sluttes af med et gavlfelt foroven. Billedfeltet i topstykket er lidt bredere end storfeltet. Tavlen blev istandsat i 1904. Da var storvingerne bortkommet eller ødelagt, og man rekonstruerede nye vinger med altertavlen i Rakkeby som forbillede. Korsfæstelsen og Opstandelsen er udført af samme maler som Solbjerg og Bjergby kirker.
Skriftstederne på altertavlen er oprindelige. På postamentfeltet mod nord findes denne indskrift: »Anno 1641 lod Jens Jenssen oc Jens Nielssen Kierckr Verge dene Altertaffle staffere Gud til Ere og Kiercken til en Beprydelse.« Alterstagerne er fra det 20. århundrede. I 1697 nævnes et par alterstager af træ. Præstestolen er fra det 20. århundrede.
Topstykke
Opstandelsen
Kristus på korset
Løvemaske på postamentet
Storvinge mod nord