Molerets mænd

På Ejerslev Kirkegård er der samlet en lille gruppe gravminder, som beretter om molerets mænd. Andre gravsten står stadig på opretholdte gravsteder. Et lille skilt ved gravminderne beretter om de folk, der arbejdede på Ejerslev Molerfabrik. Moler som råstof har gennem generationer skabt arbejdspladser og velstand. Velstanden kom til udtryk i et stærkt lokalsamfund på Nordmors. Betydningen heraf skal ikke undervurderes. I 1903 blev der åbnet et molerbrud på forsøgsbasis. En mere uddybende historie om hele molerindustrien findes på Ejerslev Havn. Læs mere >